Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Bestuur

  • Voorzitter: Bert Meijer
  • Secretariaat: Marianne van Heteren
  • Penningmeester: Marja Helmink
  • Algemeen bestuurslid: Fons Welsing
  • Algemeen bestuurslid: Ton van Balveren

Stichting Contact op Wielen is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloningssysteem.

Beleid Contact op Wielen

In de periode 2019-2020 is gebleken dat het CoW-Buurtvervoer ouderen aanspreekt. Het bestuur constateert een toenemende groei in zowel het aantal gebruikers als een groei in het aantal diensten per gebruiker.

Door corona kon de groei niet worden voortgezet, maar na het opheffen van de maatregelen wordt de groei weer voortzet. De vervolgstap is om het gebiedsbereik verder uit te breiden. Primair richten we ons nu op Wehl, Doetinchem en Gaanderen. Ook staat het bestuur open om in gesprek te gaan met de omliggende gemeenten om ook daar een vergelijkbare vervoersdienst op te zetten. Met deze uitbreiding kan de zelfredzaamheid, sociale interactie en vitaliteit van meer ouderen in de regio worden versterkt.

De wagens van CoW-Buurtvervoer vervoeren veel ouderen naar de binnenstad van Doetinchem voor een bezoek aan de opticien, schoenenzaak, drogist e.d. Deze zaken zijn door het autoluw maken van de binnenstad anders dan met CoW-Buurtvervoer steeds moeilijker voor deze doelgroep te bereiken.

Voor de komende jaren zijn de belangrijkste speerpunten:

  • mogelijk uitbreiden naar omliggende gemeenten;
  • zorg dragen voor voldoende vrijwilligers;
  • financieel rond komen met vrijwillige bijdragen, sponsorbijdragen en eventuele schenkingen.

ANBI Status

Sinds begin 2022 is de ANBI status toegekend aan Stichting Contact op Wielen. Dit betekent dat eventuele schenkingen afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Jaarrekening 2022